Om DanHatch

 

DanHatch er en internationalt orienteret koncern med hovedforretningsområder indenfor fjerkræ- og svineproduktion. Med rugerifaciliteter beliggende i Danmark, Finland og Polen er selskabet en af Europas største aktører indenfor udrugning af daggamle kyllinger.

 

Koncernens hovedaktivitet er at eje og drive rugerivirksomhed med salg af daggamle slagtekyllinger samt tilknyttede aktiviteter, her­under opdræt af hønniker, rugeægsproduktion samt køb og salg af rugeæg. I tilknyttede og associerede selskaber produceres desuden slagtekyllinger og naturbaserede gødninger samt slagtesvin og smågrise.

 

Produktionen i DanHatch er baseret på produktionsforhold af høj standard med fokus på bl.a. fødevaresikkerhed og dyrevelfærdsmæssige korrekte produktionssystemer. Dette er resultatet af løbende investeringer i faciliteter hos eksterne leverandører og i egne produktionsanlæg. Selskabets produktionsrammer repræsenterer således nogle af Europas mest moderne og effektive med høje produktions- og hygiejnemæssige standarder, som styres, kontrolleres og dokumenteres med et internt kvalitetssikringssystem, der er opbygget efter HACCP-principperne. Derudover er der yderligere kontrol og dokumentation via KIK - Kvalitetsikring i Kyllingeproduktion. KIK er Dansk Slagtefjerkræs kvalitet og dokumentationssystem, der sikrer, at vi i Danmark producerer de bedste, sundeste og sporbare kyllinger.

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.