Studerende & praktikanter

 

DanHatch er en alsidig virksomhed, som beskæftiger mange medarbejdere inden for forskellige fag- og arbejdsområder.

Der er derfor god mulighed for, at du gennem et praktikforløb hos os kan få afprøvet og anvendt netop dine kompetencer.

 

Som studie- eller virksomhedspraktikant i DanHatch vil du opleve, at du indgår i arbejdet på lige fod med vores øvrige

ansatte, hvilket betyder, at dine arbejdsopgaver og ansvarområder vil være præget af en høj grad af selvstændighed og

ansvar. Da vi betragter praktikforløbet som en væsentlig del af vores praktikanters faglige og personlige udvikling, vil vi

løbende understøtte din læringsproces gennem vejledning og sparring med din leder og nærmeste kolleger.

 

Hvis du synes, at DanHatch lyder som et spændende og relevant praktiksted for dig, kan du sende os en uopfordret

praktikansøgning via menupunktet 'Uopfordret ansøgning'.

 

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.