Om DanPiglet A/S

 

DanPiglets målsætning

 

Ved etableringen i 1990 var DanPiglets målsætning at formidle kapital til den danske svineproduktion, for på den måde at sikre en fortsat udvikling af landets største eksporterhverv. Udgangspunktet for DanPiglet var at skabe et finansieringsselskab, der kunne deltage ejermæssigt i svineproduktionen. Det udgangspunkt er siden ændret, så DanPiglet nu er et produktionsselskab, der er hel- eller delejer af 7 produktionsanlæg i Danmark.

 

 

Produktionsselskaber

 

DanPiglets produktionsselskaber er spredt over det meste af Danmark. På basis af ca. 8.500 årssøer produceres årligt ca. 280.000 smågrise ved 30 kg. Smågrisene afsættes hovedsageligt til eksport. DanPiglet beskæftiger i alt omkring 50 medarbejdere.

 

Visionen er at producere smågrise, som er efterspurgte blandt aftagerne i det europæiske marked, og har et stort udbyttepotentiale. Produktionen baseres på omkostningseffektivitet, samt et højt etisk niveau omkring dyr, miljø og medarbejdere.

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.