Transport

 

 

Chaufførerne i Danhatch varetager en vigtig funktion i produktionskæden - det er dem, der siker, at rugeæg og kyllinger når sikkert fra rugeægsproducenterne til rugeriet og fra rugeriet til vore kunder. Transporten i DanHatch er nøje planlagt. For det første ønsker vi at sikre at kyllingerne altid tilbydes det bedste miljø og for det andet ønsker vi at minimere spild samt optimere ressourcerne i virksomheden. Vi har 11 chauffører ansat i DanHatch, der varetager transporten både i og udenfor de danske grænser. En daggammel kylling må højest transporteres i 24 timer, hvilket medfører, at det oftest er de daggamle kyllinger fra Rugeri Ragebøl, der udvælges til eksport. Igennem hele vores håndteringsproces kommer kyllingerne altid i første række.

 

 

sikker transport af daggamle kyllinger

Vognparken

 

DanHatch har egne specialbyggede lastbiler, der varetager al transport af både rugeæg og daggamle kyllinger. DanHatch har otte lastbiler, der er indrettet til at køre med daggamle kyllinger og to lastbiler der udelukkende kører med rugeæg. Lastbilerne, der kører med kyllinger kan også bruges til at transportere rugeæg, således at vi kan optimere driften bedst muligt.

 

Temperaturen er afgørende når man håndterer rugeæg og daggamle kyllinger. De daggamle kyllinger skal være i et miljø, hvor der er en konstant temperatur på mellem 32-33 grader. Lastbilerne har  automatisk kontrol og regulering af temperatur, hvilket er medvirkende til at kyllingeproducenten modtager sunde og livskraftige kyllinger.

 

Transporten foregår efter fastlagte rutiner, der sikrer dyrenes velfærd og overholdelse af smittebeskyttelsesregler. Det er vigtigt at hver enkel transport følger de samme rutiner og samme regler. Når de daggamle kyllinger skal læsses af hos slagtekyllingeproducenten er det vigtigt, at det går relativt hurtigt, derfor hjælper chaufføren ofte med både indkøring af kyllinger og håndtering af tom emballage.

 

 

Transport af kyllinger

 

Chaufførerne møder i god tid inden de første kyllinger må læsses, da lastbilen skal forvarmes. Når der er sat varme på bilerne får chaufføren besked om dagens leverancer. Chaufførene medbringer ofte andre produkter - det kan være foderpapir, afskæmningspapir, desinfiktionsmidler mm.

 

Det tager ca. 30 minutter at læsse kyllingerne afhængig af lastbilernes størrelse og det planlagte antal kyllinger. Kyllingerne opbevares i transportkasser, der er stablet på transportvogne. Under transporten er vognene fastgjort, således, at lasten ikke kan glide, og kyllingerne kan transporteres sikkert. Chaufførerne vurderer løbende om tidsplanen holder, og hvis der er afvigelser, tages der altid kontakt til slagtekyllingeproducenten.

 

 

Smittebeskyttelse

 

DanHatchs transportsystem af daggamle kyllinger er opbygget med fokus på skærpede krav til hygiejne og adfærd. Når chaufføren er tilbage igen venter der ca. en times rengøring af lastbilen inden den på ny kan læsses. Vasken af lastbilerne foregår i store garager placeret på rugerierne, hvor der er udstyr som højtryksrensere, sæbe og desinfiktionsmidler, der sikrer at lastbilen er fuldstændig rengjort inden den på ny læsses med daggamle kyllinger eller afhenter rugeæg hos rugeægsproducenten.

 

 

 

 

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.