Rugeri Vrå

 

rugeri vrå luftfoto

 

Rugeriet Vrå i Nordjylland har eksisteret siden 1939, hvor Knud Mølbjerg startede produktionen. Rugeriet har gennem årene udviklet sig til et af de førende rugerier i Danmark. I 1995 blev der bygget helt nyt rugeri og i dag produceres der 76-78 mio. daggamle kyllinger om året. Det gør rugeriet til et af de mest effektive rugerier i Europa. Rugeriet har i alt 23 ansatte i produktionen.

 

DanHatch har endnu et rugeri i det sønderjyske og eftersom en daggammel kylling højest må transporeteres i 24 timer, er der en naturlig geografisk rækkevidde. Derfor er det oftest kyllingerne fra Rugeri Ragebøl i Sønderjylland, der eksporteres.

 

 

Ægmodtagelserugeæg

 

Rugeæggene bliver leveret på farmvogne fra rugeægs-gårdene.

 

Selve ægmodtagelsen sker ved en automatisk overflytning af rugeægsbakker fra farmvogne til forrugevogne. Rugeudstyret kaldes "Set and Hatch", hvilket betyder, at rugeæggene pakkes, forruges og klækkes i samme bakke.

 

"Set and Hatch"-bakken er forsynet med et indlæg, der holder æggene på plads i bakken under pakning og forrugning - det er kun indlægget som fjernes, når æggene er klar til at blive udruget. På den måde mindskes håndteringen af rugeæg og dermed risikoen for kontaminering og skader på rugeægget. Endvidere er der mindre emballage at rengøre. 

 

Inden rugeæggene transporteres videre bliver de desinficeret. I æglageret opbevares rugeæggene under nøje fastlagte klimatiske forhold. Dette gøres for at holde de befrugtede rugeæg i dvale inden rugeprocessen skal starte.

 

 

Forrugeafdeling

 

Forrugene er vandopvarmede via et varme/kølesystem på hver af maskinens 24 forrugeovne, som er tilkoblet et centralt system, der styres af en computer. Hele systemet har en høj kapacitet, der sikrer en effektiv og ensartet opvarmning til rugetemperatur. Forrugesystemet anvender det, der kaldes "Singlestage". Singlestage giver nogle helt klare hygiejniske fordele, idet forrugerne tømmes, rengøres og desinficeres inden de igen fyldes med rugeæg.

single-stage-udrugningomlægning af rugeæg

 

Omlægning

 

Efter 18 dages rugning flyttes rugeæggene fra forrugeafdelingen til klækkeafdelingen. Ved denne proces bliver rugeæggene lyst, således at man kender befrugtningstallet, og indlægget fra Set & Hatch bakkerne fjernes, hvorefter bakkerne stables på klækkevogne.

  

 

Klækkeafdeling

 

Efter 21 dages rugning klækker rugeæggene og fra den første kylling klækker, til den sidste er ude af ægget, går der ca. 36 timer. Under klækningen fremkommer store mængder støv og andet materiale, som kan være en potentiel kilde til kontaminering. Ventilationssystemet er konstrueret således, at de store mængder støv mm. koncentreres i klækkere og rensegang. Klækkemaskinerne er optimeret til effektiv rengøring med glatte flader i rustfrit stål, indbyggede køleelementer og forseglede samlinger.

 

 

Kyllingehåndtering 

 

Efter klækningen køres kyllingerne til seperatoranlægget. Kasserne med kyllingerne nedstakkes, for derefter at køre frem til seperatoren på transportbånd. Her adskilles kyllingerne fra skallerne og transporteres videre til manuel kvalitetssortering og automatisk optælling. Skaller og andet affald knuses og suges via vakuumanlæg i et lukket rørsystem til ståltanke. På nedenstående billede ses kyllingerne i deres transportkasser, hvor der er plads til 100 kyllinger i hver.

 

daggamle kyllinger på transportbånd

  

 

Vaskesystemer

rengøring af set-and-hatch

 

God hygiejne omkring emballage er altafgørende idet emballagen er i direkte kontakt med æg, kyllinger, stalde og personale. I rugeriet er der installeret tre vaskesystemer til rengøring af henholdsvis kyllingeemballage, klækkebakker og indlæg. Disse systemer sørger for nødvendig opblødning, sæbevask og desinfiktion.

 

 

Hygiejneprincip

 

Rugeriernes indretning er baseret på one-way flow princippet. Ved anvendelse af one-way flow undgås krydskontaminering og sammenblanding af rene og urene processer. Dette betyder bl.a. at ventilationssystemerne med styring af overtryk og undertryk sikrer korrekt luftflow i rugeriets forskellige zoner.

 

 

Teknik

 

Den tekniske styring af rugeriet er opbygget efter de mest moderne principper med alarmovervågning, hvor alle uregelmæssigheder ved rugemaskiner og andet vitalt udstyr registreres. De centrale processer kan styres og overvåges via en computer, hvilket gør det muligt at bearbejde store mængder data på kort tid, hvilket medfører en korrekt styring af hele rugeprocessen. De tekniske faciliteter omfatter også automatisk opkobling af nød-strømsforsyning, blødgøringsanlæg til procesvand, samt energibesparende installationer med bl.a. varmevekslere, der muliggør genbrug af varme fra kølevand til opvarmning af lokaler og vaskeprocesser. 

 

Jo bedre kontrol der er med processen, jo mere sikkerhed er der for, at den daggamle kylling udvikles korrekt. Forkert temperatur kan have store konsekvenser for kyllingens udvikling.

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.