Rugeri Ragebøl

 

rugeri ragebøl luftfoto

 

Rugeri Ragebøl blev grundlagt i 1959 af Knud Jørgensen og sidenhen overtaget af hans to sønner, men i dag er rugeriet i Ragebøl en vigtig produktionsenhed under Danhatch koncernen. Rugeriet producerer mellem 60-62 mio. daggamle kyllinger om året og har en medarbejderstab på 18 i selve rugeriet. DanHatch har endnu et rugeri i det nordjyske, som du kan læse mere om under Rugeri Vrå. Det er oftest kyllingerne fra Rugeri Ragebøl, der bruges til eksport, da en daggammel kylling højest må transporteres 24 timer.

 

 

ægmodtagelsen

 

 

Ægmodtagelse

 

En til tre gange om ugen hentes der æg hjem fra rugeægsfarmene.  Alle rugemaskiner i rugeriet er fra "Chick Master", som er en af verdens førende leverandører af udstyr til rugerier.

 

 

Æglager

 

Fra ægmodtagelsen sluses rugeæggene ind i æglageret via et desinfektionskammer. I æglageret flyttes rugeæggene fra farmvognene til forrugevognene. Rugeæggene opbevares i æglageret under nøje fastlagte klimatiske forhold. Dette gøres for at holde de befrugtede æg i dvale inden rugeprocessen skal starte.

  

 

Forrugeafdeling

 

I forrugeafdelingen er der i alt 41 forrugere. Forrugesystemet er opbygget efter et alt-ind-alt-ud-princip, som indenfor rugemaskineteknologien kaldes Singlestage-systemet. Singlestage giver nogle helt klare hygiejniske fordele, idet forrugerne tømmes, rengøres og desinficeres inden de igen fyldes med rugeæg.

forrugeafdeling 

Omlægning

 

Efter 18 dages forrugning omlægges æggene. Hele omlægningsprocessen er automatiseret, og overflytningen af rugeæggene foretages ved hjælp af vaccum sugekopper, som sikrer en skånsom håndtering af rugeæggene.

 

 

omlægning af rugeæg

 

 

Klækkeafdelingen

 

I klækkesektionen er der fire klækkeafdelinger, der med fire ugentlige klækninger sikrer, at hvert klækkerum kan rengøres og desinficeres mellem hver klækning. De høje krav til hygiejnen er med til at sikre at sygdomme og bakterier ikke kan udvikles.

 

  

håndtering af daggamle kyllinger

 

 

Efter 21 dages rugning klækker rugeæggene, hvorved store mængder støv og andet materiale fremkommer, hvilket kan være en potentiel kilde til kontaminering. Ventilationssystemet er konstrueret således, at de store mængder af bl.a. støv koncentreres i klækkere og rensegang. Klækkemaskinerne er optimeret til effektiv rengøring med glatte flader i rustfrit stål og forseglede samlinger.

 

 

Kyllingehåndtering

 

Efter 21 dages rugning kommer kyllingerne ud af æggene. Efter klækningen køres kyllingerne til seperatoranlægget. Her adskilles kyllingerne fra skallerne og transporteres videre til kvalitetssortering og optælling. Skaller og andet affald knuses og suges via vakuumanlæg i et lukket rørsystem til ståltanke.

 

 

vaskesystem

 

 

Vaskesystemer

 

God hygiejne omkring emballage er altafgørende idet emballagen er i direkte kontakt med æg, kyllinger, stalde og personale. I rugeriet er der installeret to vaskesystemer til rengøring af henholdsvis rugeægsbakker og klækkebakker. Rugeriet anvender den samme type kasse til klækning af kyllingerne og til transport af kyllingerne. Disse systemer sørger for nødvendig opblødning, sæbevask og desinfiktion

 

  

Hygiejneprincip

 

Rugeriernes indretning er baseret på one-way flow princippet. Ved anvendelse af one-way flow undgås krydskontaminering og sammenblanding af rene og urene processer. Dette betyder bl.a., at ventilationssystemerne med styring af overtryk og undertryk sikrer korrekt luftflow i rugeriets forskellige zoner.

 

 

Teknik

 

De centrale processer kan alle styres og overvåges via en computer, hvilket gør det muligt at bearbejde store mængder data på kort tid, og medfører en korrekt styring af hele rugeprocessen. De tekniske faciliteter omfatter i øvrigt automatisk opkobling af nødstrømsforsyning. Rugeriet er udstyret med et stort køleanlæg, der sikrer optimalt klima i rugeriets produktionslokaler og rugemaskiner. Anlægget sikrer absolut kontrol med temperaturen, hvilket også betyder at selve udrugningen af æggene er fuldt kontrolleret. Jo bedre kontrol der er med processen, jo mere sikkerhed er der for, at den færdige kylling er som den skal være. Forkert temperatur kan have store konsekvenser for kyllingens udvikling.

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.