Rugeægsproduktion


hane

DanHatch har rugeægsproduktion på 37 gårde, hvoraf de 14 er virksomhedens egne rugeægsgårde og producerer tilsammen ca. 50 pct. af virksomhedens rugeægstilførsler. Fokus i rugeægsproduktionen er på reproduktion, ægkvalitet og hygiejne.

 

For at sikre, at der opnås den bedst mulige kvalitet af rugeæg er det vigtigt at sikre forældredyrene de bedst mulige vilkår. På produktionsstederne går hønsene på dybstrøelse kombineret med plast- eller stålslats. Høner og haner fodres separat.

 

 

Belysning 

 

Belysningen i husene er højfrekvente lysstofrør, hvor det er muligt at dæmpe lyset. Hele styringssystemet er fuldautomatisk og styres gennem et specialudviklet PC anlæg, hvilket er med til at sikre kontinuitet gennem hele produktionsforløbet.

 

 

Processen

 

Hønsene flyttes fra opdræts- til rugeægsproduktionen når de er 18-19 uger gamle. Der indsættes ca. 8 pct. haner i forhold til høner. Produktionen af rugeæg begynder når hønsene er 24-25 uger gamle og slutter ved 60-62 uger. I forældredyrenes levetid foretages jævnligt blod- og gødningsprøver for at overvåge dyrenes sundhed og immunstatus. Alle produktionstal, vægtudvikling, lystimer, foder- og vandforbrug mm. rapporteres til DanHatch. Disse data danner grundlag for den viden, der skal bruges til at optimere nuværende og fremtidige hold. For at sikre de bedste rammer for rugeægsproduktionen er vi konstant opdaterede, ikke kun på hønsenes trivsel, men også på muligheder indenfor ny teknik mm, der kan sikre en bedre produktion. Vi tror på, at man hele tiden skal udvikle sig, hvis man ønsker at være den bedste.

 

På afdelingerne opbevares rugeæggene under kontrollerede klimatiske forhold. Æggene indsamles, kvalitetssorteres, desinficeres og pakkes dagligt. En til tre gange ugentligt transporteres æggene til rugerierne - enten Ragebøl i Sønderjylland eller Vrå i Nordjylland, hvor de efter 21 dage i rugemaskinerne klækkes.

 

 

rugeæg høns slats 

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.