Opdrætsproduktion

 

Opdræt af forældredyr til rugeægsproduktion er hele grundlaget opdraetsproduktionfor rugeridrift. Hos DanHatch har vi fokus på ensartethed og sygdomsbeskyttelse i vores produktion. Dette betyder også, at vi bruger det bedste og nyeste udstyr og teknik på markedet. 

 

 

Produktionsforløbet 

 

Produktionsforløbet indledes med daggamle forældredyr. Valget af avlsmateriale er baseret på genetiske egenskaber og kvaliteter indenfor en række forskellige områder, der sikrer, at vi har den bedste kylling. Det er områder som livskraft, tilvækst, ensartethed, reproduktion, foderudnyttelse og kødkvalitet, som vi ligger vægt på ved valget af avlsdyret. DanHatch arbejder med racen Ross som leveres fra både Sverige og England.

 

Når dyrene er ca. 18 uger gamle flyttes de til rugeægsproduktionen, hvor de bliver indtil de er ca. 61 uger gamle.

 

 

Opdrætsgården

 

DanHatch har opdræt på 15 gårde, hvoraf de 10 er virksomhedens egne opdrætsfarme. Hver enkelt gård producerer ca. 2,2 hold pr. år. Kvalitet er alfa og omega hos DanHatch, og som et vigtigt element indgår vaccinationsprogrammer, der beskytter både forældrene og deres afkom. På den måde opbygges immunitet for en række sygdomme. Det betyder, at slagtekyllingerne klækkes med et godt immunforsvar og sjældent bliver ramt af sygdomme. Dette er både med til at mindske brugen af medicin, samtidig med, at det sikrer en højere produktivitet. 

 

Produktionen styres centralt af virksomhedens dyrlæge og konsulenter samt bestyreren på hver gård. Den centraliserede styring er med til at sikre, at de forskellige opdrætsfarme opretholder de samme høje standarder. Hver enkel opdrætsflok testes f.eks. konsekvent for salmonella seks gange i løbet af produktionsperioden.

 

 

Høje standarder

 

DanHatch opererer med en høj bygningsstandard, rengøringsvenlige huse og kompromisløse vedligeholdelseskrav som er nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en effektiv rengøring og desinfektion. Vi søger at opnå den højest mulige grad af smittebeskyttelse gennem rengøring og desinfektion, samt strenge hygiejne- og adgangskrav.

 

høner ved vand 

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.